LEAD LINE TRAIL (AWV versenyszám)

Bajnoki versenyszám
Az éves bajnoki pontgyűjtés ebben a versenyszámban csak a lovasra vonatkozik és nem ló lovas párosra.

1. CÉLJA
A lovaglás alapjait – első lépéseit - képező egyensúlyban lévő független és szabályos, nyugodt ülés és finom, időben adott korrekt segítségadások elsajátításának felmérése.

A gyermek lovasok minél hamarabbi megismertetése és megszerettetése a versenysporttal, a versenyzéssel.
Ezért ebben a versenyszámban minden olyan - az adott évben 12 éves, vagy annál fiatalabb - versenyző indulhat, aki elengedve egyedül a versenyzést még nem vállalja.

Tehát az a lovas, aki az adott évben LEAD LINE TRAIL versenyben indulni szeretne – ahhoz hogy ebben a versenyszámban bajnoki pontokat szerezhessen - nem vehet részt az adott évben másik versenyszámban, még másik lóval, vagy versenyen kívül sem.

A LEAD LINE TRAIL-ben ÉS A FUTÓSZÁRAS VERSENYSZÁM-ban a lovas 2 versenyévadon keresztül versenyezhet. (Így pl.: AKI 2018-BAN VETT RÉSZT ELŐSZÖR FUTÓSZÁRAS VERSENYSZÁMBAN, AZ 2019-BEN VERSENYEZHET MÉG A LEAD LINE TRAIL VERSENYSZÁMBAN, DE AZT KÖVETŐ ÉVBEN MÁR NEM!)

2. FELSZERELÉS

Ló felszerelése:
Szabályos western-, vagy angol felszerelés (nyereg és csikózablás kantár, szárral együtt). Vegyes felszerelés nem megengedett (pl.: angol nyereg, western kantárral).

Ebben a versenyszámban csak olyan versenyző indulhat el, aki lábait kengyelbe, vagy pótkengyelbe helyezve lovagol. Tehát ha szükséges, akkor pótkengyel használata kötelező!

Elvárás a tiszta, rendezett, harmonikus szabályos felszerelés. A versenyen a lovas értékelésében nem lehet szempont a felszerelés minősége, de a bíró felhívhatja a felvezető figyelmét az esetleges hibákra, és balesetveszély esetén megtilthatja a lóval való versenyzést.

Ménnel lead line trail versenyszámban versenyezni tilos.

Kötőfék használata a kantár alatt nem megengedett.

Lovas felszerelése:
Szabályos westernlovas-, vagy szabályos angollovas felszerelés. Vegyes felszerelés nem megengedett. Pl. angol lovas nadrág és western felső.

A versenyzőnek mindenkor tiszta, ápolt felszerelésben kell megjelennie a versenyen. ruházata legyen a felvezető ruházatával és a ló felszerelésével harmonizáló ruházat. Mivel a gyerekek folyamatos fejlődésben vannak, nem cél nagyon drága ruházat és felszerelés megvétele, de a tiszta, ápolt stílusos felszerelés és ruházat elvárt. Már itt célszerű hozzászoktatni a versenyzőket, hogy a kék színű munka farmer, vagy a kopott, szakadt, hímzett „divat” farmer nem versenyfelszerelés. Nem tilos, de nemkívánatos.

Kobak használata minden versenyzőnek kötelező! Ezen kívül bármilyen más védőfelszerelés (gerincvédő) használata engedélyezett.

A startszámnak a lovas pályára történő belépéskor a versenyző hátára rögzítve kell lennie.

Startszám hiányában a versenyző kizárásra kerül a versenyből.

A lead line trail versenyszámban csak olyan zöld hátterű startszám használható, mely kizárólagosan az e versenyszámban indulók részére kerül kiosztásra.

A felvezető felszerelése:
Szabályos westernlovas felszerelés, vagy szabályos angollovas felszerelés. Vegyes felszerelés nem megengedett. Pl. angol lovas nadrág és western felső.

A felvezető ruházata mindenkor legyen korrekt, versenyző ruházatával és a ló felszerelésével harmonizáló tiszta ruházat.

Felvezetőszár használata kötelező, melyet a bal oldali zablakarikába, vagy az ún. futószáras állszíjba lehet becsatolni. Ez lehet futószár, vagy hosszabb, 2,5-4 méteres vezetőszár is.

A felvezetőnek a ló bal oldalán kell állnia és ezen oldalon kell a ló mellett haladnia, tőle kb. 2 méter távolságban laza száron kontrolálva azt.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

A bíró elsősorban a lovas ülését, testtartását és segítségadásai minőségét bírálja. Különös tekintettel a lovas egyensúlyban való ülésére, ülésbiztonságára, független ülésére, ülése szabályosságára, testrészeinek, kezeinek, lábainak függetlenségére, nyugodtságára, fejtartására. Szár-, láb és testsúlysegítségeinek finomságára, megfelelő helyen és időben történő alkalmazására.

3. A VERSENYSZÁM KÖVETELMÉNYEI
A lovas ülésének elbírálása a Western Horsemanship versenyszám elvárásai szerint történik:
„A lovas a nyereg közepén kell, hogy üljön úgy, hogy a füle, válla, csípője és a sarka, a bokán keresztül egy függőleges egyenesre essen.
A sarok legyen alacsonyabban, mint a lábujj.
A térdek legyenek enyhén meghajlítva úgy, hogy a vádli a térd alatt legyen.
A lovas háta legyen egyenes, laza és rugalmas. A túlságosan merev és/vagy púpos hát lepontozandó.
A vállak legyenek hátraállítottak, egyenesek.
A lovas feneke és a combjai belső oldala, térdétől a vádlija közepéig az alsó lábszára tartson finom kontaktust a ló oldalával.
A lovas térde nézzen előre és feküdjön rá a nyeregre. Büntetést kap a lovas, ha a lábait túlságosan a függőleges pozíció elé tolja, vagy mögé helyezi.
Függetlenül attól, hogy milyen típusú a kengyelt használ a versenyző, a lábait vagy egészen a csizmája sarkáig bele kell helyeznie a kengyelekbe, vagy a talppárnái a kengyel közepére kell, hogy támaszkodjanak. Lepontozandó, ha a lovas a kengyelekbe csak a lábujjain támaszkodik.
A lovas lábfeje egyenesen előre, vagy enyhén kifelé kell hogy mutasson. A boka legyen egyenes, vagy enyhén kifele hajlított.
A lovasnak mindkét kezét és karját lazán kell tartania, a felkarja legyen párhuzamos a felsőtestével.
A szárat tartó kezet könyökben úgy kell meg hajlítani, hogy az alkar a ló orra irányába mutasson, tehát a könyök, az alkar és a ló szája egy egyenesre essen.
A szabad kezet vagy úgy szabad tartani, hogy az könyökben legyen behajlítva, vagy a test mellett legyen lelógatva. Büntetendő, ha a szabad kéz túl sokat mozog.
A lovas a csuklója legyen egyenes, és laza. A kézfejek a függőlegeshez képest zárjanak be kb. 30-45 fokos szöget.
A szárat tartó kéz legyen közvetlenül a nyeregszarv felett vagy picivel előtte.
A lovas a szárakkal tartson finom kontaktust a ló szájával, hogy csak minimális kézmozgással tudja a lovát kontrolálni.
A túlzottan laza vagy túlzottan feszes szárak hibának számítanak.
A lovas tartsa a fejét úgy, hogy álla legyen egyenes, tekintete legyen előre néző. Valamelyes kövesse a mozgás irányát.
A fej túlzott mozgatása pl. a kör belseje felé, vagy lefele a ló fejének vállainak irányába hibának számít és lepontozandó.”

A lovat a versenyző kell, hogy irányítsa, a felvezető a laza szárral csak a biztonság kedvéért van jelen, kíséri a lovast. Abban az esetben, ha a versenyző nem, vagy csak kevéssé boldogul a ló irányításával, a felvezető segíthet neki a feladatmegoldásban. Ha a ló veszélyezteti a lovasát (pl. nagyon besiet, vagy esetleg megugrik, vagy hirtelen kitér oldalra, ..stb.) a felvezetőnek át kell vennie a ló irányítását. Szélsőséges esetben a lovast le is kell szállítsa a nyeregből.

A verseny során a versenyzőnek úgy kell tartania a szárakat, hogy a szárakon keresztül egy nagyon finom szájkontaktust teremtsen a ló szájával. Lásd western horsemanship:

A manővereket a lovasnak pontosan, precízen, és folyamatosan kell meglovagolnia, miközben viselkedése magabiztosságot sugároz, szabályosan és egyensúlyban ül, segítségei finomak és hatékonyak.

Az ideális patternben a ló és lovasa tökéletes összhangban van, a lovas nagyon finom segítségekkel irányítja a lovát.

A lovasnak mindkét kezét és karját lazán kell tartania, a felkarja legyen párhuzamos a felsőtestével.

A szárat tartó kezet könyökben úgy kell meg hajlítani, hogy az alkar a ló orra irányába mutasson, tehát a könyök, az alkar és a ló szája egy egyenesre essen.

A szabad kezet vagy úgy szabad tartani, hogy az könyökben legyen behajlítva, vagy a test mellett legyen lelógatva. Büntetendő, ha a szabad kéz túl sokat mozog.

A lovas a csuklója legyen egyenes, és laza. A kézfejek a függőlegeshez képest zárjanak be kb. 30-45 fokos szöget.

A szárat tartó kéz legyen közvetlenül a nyeregszarv felett vagy picivel előtte.

A lovas a szárakkal tartson finom kontaktust a ló szájával, hogy csak minimális kézmozgással tudja a lovát kontrolálni.

A túlzottan laza vagy túlzottan feszes szárak hibának számítanak.

A verseny során a versenyzőnek az előre kiírt pályarajz szerint kell a lovat a pályán végig lovagolnia. Ebben a versenyszámban csak lépés, (jog vagy nyújtott) ügetés, megállítás, oldalléptetés, első és hátsó láb körüli fordulatok és hátraléptetés, valamint ezek kombinációja kérhető. Más feladat a lovastól nem kérhető.
Egy lead line trail pályának minimum 6 elemből kell állnia.

4. PONTOZÁS
A verseny során ez előre kiírt pattern végrehajtása kötelező.

A versenyzők 70 alapponttal kezdik meg gyakorlatukat, melyhez hozzáadódik vagy kivonódik a manőverekre adott pontszám.

A bírálat során az egyes manőverek végrehajtását -3 és + 3 pont között kell értékelni, 1 pontos léptékekkel. A 0 pont egy korrekt feladatmegoldást jelöl.

Ha a ló kissé késedelmesen teljesít az átmeneteket, hibaként nem értékelendő.

Ha a ló a feladatok teljesítése során a rudakba vagy akadályokba rúg, azokra rálép vagy beleharap hibaként nem értékelhető. (Kizárólag a lovas ülésére, testtartására és segítségadásaira fókuszál a bírálat!)

Nem tekinthető pályatévesztésnek, ha egy manőverben az előírt jármód nem kerül bemutatásra, de a manőver pontszámát csökkenteni kell.

Az összbenyomásra (ló-, lovas-, felvezető megjelenésére és összhangjára) 5 pontot kap a versenyző, mely az alappontjához hozzáadódik.

A verseny során, a hibák egy manőveren belüli előfordulási számától, valamint a hibák súlyossági fokától függően pontlevonást jelentenek.

Hibák, melyek pontlevonást jelentenek (minden eltérés a versenyszám követelményétől, például):

Üléshibák, mint:
• A lovas túlzottan előre vagy hátra dől a felsőtestével
• A lovas oldalra elferdülve ül, beleértve a fej (nyak) ferdeségét is
• A lovas púpos háttal ül
• A lovas fejével folyamatosan, vagy gyakran a lovat, bírót, futószárazót nézi
• A lovas lábai túlzottan elől (székülés) vagy túlzottan hátul (villa ülés) helyezkednek el
• A lovas a ló oldalába kapaszkodik a lábaival
• Túlzottan kifordított és/vagy túlságosan mozgó lábakkal történő lovaglás
• A sarok nem a láb legmélyebb pontja
• A lovas „elpattog” a nyeregtől
• A lovas egyensúlyának elvesztése
• Nyereg megfogása vagy megérintése (nem lepontozandó, de nemkívánatos)

Segítségadás hibák:
• Szabálytalan szárfogás
• A lovas túl feszesen, vagy túl lazán tartja a szárakat
• A lovas durván adja a segítségeket
• A ló érintése megfélemlítés vagy dicséret céljából

Egyéb hibák:
• Koszos, rendezetlen felszerelés a lovon
• Koszos, rendezetlen vagy nem versenyhez illő öltözet a lovason vagy a felvezetőn

Hibák, melyek nem jelentenek kizárást, de az adott lovas nem helyezhető azok elé, akik a pályát korrekten végrehajtották:
• pályatévesztés (a feladatok nem előírás szerinti sorrendben történő végrehajtása) Ebben az esetben a manőver score -3!
• a felvezetőszár, vagy a lovas kezében lévő szár elejtése/leejtése. Ebben az esetben a manőver score -3!

Hibák, melyek kizárást jelentenek:
• A lovas olyan méretű nyeregben lovagol, mely kengyelét nem képes használni
• Lóról vagy lóval esés
• A ló második ellenszegülése
• A ló durva ellenkezése, kirúgás, ágaskodás, bakolás a ló részéről
• A felvezető, ló feletti kontrolljának elvesztése
• A ló bántalmazása
• A felszerelés hibájából a verseny be nem fejezése
• Illegális felszerelés használata
• A startszám nem megfelelő használata (startszám nem jól látható módon és helyen, nem saját startszám)

Pontegyezőség esetén a versenyzőktől a korábbi pálya ismételt bemutatása kérhető.

5. VERSENY MENETE
A versenyzők a műsorközlő által megadott sorrendben, egyenként lépnek a pályára, majd a bíró engedélyével kezdik meg a pálya teljesítését.

Ha a bíró úgy ítéli meg, hogy a ló versenyben történő részvétele balesetveszélyt jelenthet, az indulást megtagadhatja.

A verseny során a lovas az előre megadott pattern elemeit, a kiírásban megadott sorrendben hajtja végre úgy, hogy az egész pálya ideje alatt a felvezető a ló bal oldalán elhelyezkedve a vezetőszárat végig fogva kíséri és kontrolálja őt.

Jármódváltások, hátraléptetés és fordulatok során a felvezető a mozgás irányába fordulhat.

A feladat befejezése után a lovas és kísérője fejbólintással köszön el a bírótól.

A verseny díjazása:
1-6 helyezésig szalag
1-3 hely kupa
6-ik helytől minden induló lovas oklevelet kap nevének feltüntetésével.