IC Ranch Westernlovas Egyesület - Szentes

 

HOME

Egyszerűsített "mobilbarát" verzió!

HALTER

A Halter verseny olyan nem performance (=nem teljesítmény) versenyszám, ahol a felvezetett QH fajtájú lovakat a testfelépítésük alapján bírálják el.
Minden felvezetet lónak eredeti AQHA (American Quarter Horse Association) származási lappal kell rendelkeznie.
 
Ezen versenyszám célja az, hogy megőrizze a Quarter Horse fajta típusát azzal, hogy a lovak értékelésének az alapja a fajtaideálhoz való hasonlóság, mely ideál a fajtajelleg, az egyensúly, az izmoltság, testfelépítés, a fajta-tipikus mozgás és a nemi jelleg legjobb kombinációja.

HALTER

(western öltözetben bemutatható versenyszám)

HALTER SZABÁLYZAT: Lásd a versenyszabályzatot!

HALTER FELVEZETÉSI MINTA

Halter

Halter

A Halter-ben bemutatott ideális Amerikai Quarter Horse ló a következő tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen: 
az összbenyomást tekintve finom, vonzó fej;
finom nyakillesztés, jó arányokkal rendelkező kondicionált nyak;
hosszú, dőlt lapockák;
mély, jól izmolt mellkas;
rövid hát;
erős, jó kötésű ágyék;
hosszú csípő és far;
jól körülhatárolt és izmolt térdek, lábszárak; erős alcomb;
egyenes, szabályos végtagok;
hibátlan paták;
 
A testfelépítés = az izmok, a csontozat és más, a testet felépítő szövetek rendszerének külső megjelenése.

 

Minden olyan ló, aminek a harapása szabálytalan, aminek a szabályzatban elfogadottnál több fehér jegye van, és minden olyan 2 éves, vagy idősebb mén, aminek nincs lent mind a két heréje, nem indulhat Halter versenyen.
 
Egy ló kiválasztásánál a legfontosabb szempont annak testfelépítése, külleme. 
Annak ellenére, hogy néhány év felkészítéssel és versenygyakorlattal javítható a küllemi megjelenés, a válogatás célja mindenkor a legjobb küllemű ló kiválasztása.

A KÜLLEM OSZTÁLYOZÁSA A KÖVETKEZŐ ÖT JELLEMZŐ VONÁS OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN TÖRTÉNIK
egyensúlyban lévő, szabályos testfelépítés
fajta típusosság
megfelelő nemi jelleg
izmoltság mértéke
 
Ez öt közül az egyensúly lévő testfelépítés a legfontosabb, ami összefüggésben áll a különböző testrészek szerkezeti és esztétikai egységével.
FELSZERELÉS
Normál (bőr, vagy nylon) kötőfék, vagy kimondott show kötőfék. Normál (a kötőfékhez illő színű) nylon felvezető szárral, vagy láncos-, vagy zsinóros végű vezető szárral.
Láncos-, vagy zsinóros végű vezető szárak esetén a szár kötőfék felöli vége lehet vékony láncból, vagy kör átmérőjű, puha rugalmas pamut (belső magos) zsinórból (Lip Cord) a végén karabinerrel.
Ha a Lip Cordot a ló szájában szeretnék használni, akkor a zsinórnak a ló fogmentes ínyére kell feküdnie és nem lehet a szája szögletébe húzva.
A zsinórnak legalább 9,5 mm átmérőjűnek kell lennie és sehol sem lehet rajta/benne fém.
Lip Cord (szájba tett felvezető zsinórként) nem használható:
csikóknál
kancáknál
herélteknél
1 éves vagy idősebb méneket fel szabad vezetni zsinóros felvezetővel (Lip Cord) úgy hogy az a ló szájában van. Láncos felvezetőt erre nem szabad használni.
A BÍRÁLAT MENETE
Ezt a versenyszámot minden esetben AQHA bírói kártyával rendelkező bíró bírálja!
A lovak egyenként a bíró felé kell vezetni lépésben.  A ló közeledésekor a bíró ellép jobbra. Ezt követően a lovat tovább kell vezetni ügetésben a 15 méterre lévő bója felé. A bóját elérve, az előtt balra kell fordulni és a lovas pálya bal oldala mentén tovább ügetni vele. 
A bemutatás után a lovak egymás után egy egyenes vonalon – a vonalra illeszkedve – egymástól minimum egy lóhossznyira sorba állnak, hogy a bíró egyenként megvizsgálhassa őket.  A bíró minden lovat mindkét oldalról, elölről és hátulról is végigvizsgál.
 
Egy jó nevelt ló a felvezető kontrolja alatt marad lépésben és ügetésben is, valamint relatív nyugodtan és mozdulatlanul áll mialatt a bíró értékeli.
 
Nem kívánatos viselkedések nem kizárólagos listája:
 • ágaskodás
 • rúgás
 • harapás
 • elhátrálás
 • másokra támadás

 
A bírónak el kell távolítania és ki kell zárnia azt a lovat:

 • amelyik nemkívánatos viselkedést mutat és ezzel megakadályozza, hogy a bíró őt, vagy a többi lovat értékelni tudja
 • amelyik nemkívánatos viselkedést mutat és ezzel veszélyezteti bárki (bíró, felvezető, néző, másik ló) testi épségét
 • amit a felvezetője nem tud kontrol alatt tartani
 • ami magától elszabadul (nem vonatkozik ez azokra a lovakra, amiket egy másik ló nem kívánatos viselkedése miatt, tehát más hibájából enged el, vagy nem tud megtartani a felvezetője)
 • ami elesik és az oldalára fekszik úgy hogy mind a 4 lába egy irányba néz
 • ami vérzik (pl. orrán, állán, nyelvén, ínyén, szájában, …stb.)
 • amelyik sánta, topít

 
A bíró dönthet úgy is, hogy nem zárja ki azt a lovat, ami nem megfelelő viselkedést tanúsít mindaddig, míg az nem meríti ki a „nem kívánatos” viselkedés fogalmát. Ekkor az értékelésébe számítja ezt be.
 
Minden kétéves vagy idősebb ménnek két látható herével kell rendelkeznie.  Minden kancát és mént a harapási rendellenességek szempontjából megvizsgál a bíró.  Ezért a ló fogait kérésre be kell mutatni a bírónak.
Minden sánta, cryptorchid (rejtett heréjű) és harapási rendellenességgel rendelkező lovat a végleges rangsorolás előtt a bíró eltávolít a mezőnyből függetlenül attól, hogy ez a nemkívánatos tulajdonság fel van-e a ló származási lapjára vezetve.
 
A bíró a helyezés sorrendjében egymás után – vonalon - sorba állítja a lovakat.
 
Egy ló csak egy Halter versenyszámban indulhat.
Ugyanazon versenyszámban különböző nemű állatok nem indulhatnak.
Ivartalanított kancák semmilyen kategóriában nem indulhatnak.

Láncos felvezető szár

A következő 5 Halter kategória kerül kiírásra nemek és korcsoportok szerint:
            kategória: éves mén csikók
            kategória: 2 és 3 éves mének
            kategória: 2 és 3 évesnél idősebb mének
            kategória: éves kanca csikók
            kategória: 2 és 3 éves kancák
            kategória: 2 és 3 évesnél idősebb kancák

            kategória: éves heréltek
            kategória: 2 és 3 éves heréltek
            kategória: 2 és 3 évesnél idősebb heréltek
                       
A bírálatok befejeztével mindegyik Kategória győztese (Champion) és versenyszám második helyezettje (Reserve Champion) ismét felsorakozik a versenypályán oly módon, hogy az első helyezettek az első sorba, a második helyezettek a második sorba kerülnek.
 
A bírónak a nemeknek megfelelően GRAND CHAMPION-t (abszolút bajnok) és RESERVE CHAMPION-t (második abszolút bajnok) kell választania a 3 ugyan olyan nemű kategóriából.
 
A bíró a GRAND CHAMPION mént, kancát a megfelelő kategóriák első helyezettjei közül választja. 
 
Minden első helyezett ló pontszámot kap, amiket az évek során tovább lehet gyűjteni és az összegyűjtött pontszámok összeadódnak. Ezeket a pontszámokat az AWV vezeti és megőrzi.
 
A GRAND CHAMPION és RESERVE CHAMPION mén, kanca vagy herélt csak abban az esetben kaphat pontszámot, ha az összevetésben legalább három induló volt.

Ha meg van a három induló, akkor viszont "Halter szobrot" fognak kapni!

Lip Cord a ló szájában

Lip Cord zsinorból

Láncos felvezető szár

Ilyet nyerhetsz:

"Halter szobrok"