Szabadidős és utánpótlást nevelő versenysorozat

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

 

I/1. A  SZABÁLYZAT HATÁLYA, MEGHATÁROZÁS, SZERVEZŐ ​SZERVEZET

Jelen versenyszabályzat 2017. március 1-től érvényes regionálisan, Kelet Magyarországra és Pest megyére. Mindaddig érvényben marad, amíg módosításra nem kerül. Minden év elején az előző évhez képest beiktatott változásokról versenysorozat honlapján lehet tájékozódni. A változtatott-, vagy teljesen új részeket aláhúzott sorok jelzik. A kitörölt részeket áthúzott sorok jelzik.

 

Jelen szabályzás a Magyar Lovas Szövetség (továbbiakban: MLSZ) elnöksége által kiadott „Szabadidős lovas rendezvények szabályzata” alapján, az abban valamint az MLSZ és a megyei Szövetségek között megkötött „Együttműködési megállapodás”-ban a megyei szövetségek számára meghatározottak alapján készült.

 

A szabályzat az MLSZ Western-Reining szakág versenyszabályzatára épül.

 

Amatőr Western Verseny minden olyan megrendezésre kerülő lovas esemény, melynek szabályzata vagy versenykiírása  az Amatőr Western Versenysorozat versenyszabályzatára épül. Ennek megfelelően a szabályozás hatálya alá tartoznak azok a lovas rendezvények, ahol a II/1. alatti versenyszámok kiírásra kerülnek:

 

Szervező szervezet a versenyrendszer tulajdonosa és szervezője, az „Amatőr Western Versenysorozat”.

 

II/1. A VERSENYSOROZAT VERSENYSZÁMAI ÉS KATEGÓRIÁI

Performance versenyszámok:                   Versenyzőkre vonatkozó kategóriák:

TRAIL                                          gyerek, ifi, kezdő, felnőtt, open

TEREP TRAIL                                ifi, felnőtt

WESTERN PLEASURE                     gyerek, ifi, kezdő, felnőtt, open

WESTERN HORSEMANSHIP            gyerek, ifi, kezdő, felnőtt

REINING                                      ifi, kezdő, felnőtt, open

Gyorsasági versenyszámok:

POLE BENDING (szlalom)               kezdő, felnőtt

BARRELL RACING (hordókerülés)   kezdő, felnőtt

Egyéb:

FÖLDRŐL IDOMÍTÁS                       ifi, felnőtt

            FUTÓSZÁRAS VERSENY                  gyerek

 

Minden versenyszámot kötelező kiírni minden versenyen. Ha azonban a nevezési határidőig nem érkezik valamelyikre minimum 3 nevezés, a versenyszámot az adott rendezvényről törölni kell. A versenyszám törléséről (illetve előtte, a törlés tervezetéről) az értesítés felkerül a verseny információs oldalaira!

 

II/2. VERSENYZŐI KATEGÓRIÁK:

Gyerek kategória: az a fiatalkorú versenyző jogosult ebben a kategóriában versenyezni, aki 14. életévét még nem töltötte be, vagy a verseny évében még nem fogja betölteni.

 

Ifjúsági (Youth) kategória: az a fiatalkorú versenyző jogosult ebben a kategóriában versenyezni, aki 18. életévét még nem töltötte be, vagy a verseny évében még nem fogja betölteni.

 

Kezdő (Novice Amateur) kategória: ebben a kategóriában indulhatnak azok a 18 éves vagy idősebb lovasok, akik vagy az adott évben, vagy csak a megelőző évben indultak először western versenyeken (Western Versenysorozatban, Western Kupasorozatban, Western Országos Bajnokságban). Tehát egy kezdő versenyző 2 éven (2 szezonon) keresztül versenyezhet kezdőként.

Felnőtt kategória: ebben a kategóriában indulhatnak azok a 18 éves vagy idősebb lovasok, akik nem főfoglalkozású lovasok, -belovaglók, -lovas edzők. Tehát akik csak más fő foglakozás (munka, tanulás) mellett lovagolnak. Továbbá akik az adott számban, nem értek el még 1-3 helyezést a Western Országos Bajnokság versenyein.

 

Open (=bárki számára nyitott) kategória: ebben a versenyszámban például kortól függetlenül minden ló-lovas páros indulhat.

 

Felfelé nevezés van! Tehát például egy ifjúsági versenyző, ha meg akarja magát mérettetni, akkor – edzői/felkészítői engedéllyel - ugyanazon versenyen, ugyanazzal a lóval, indulhat ifiben és felnőttben is. Ettől ő még korban ifi marad, így nem veszíti el ifi státuszát.

Például egy felnőtt versenyző is indulhat ugyanazon versenyen, ugyanazzal a lóval, az felnőtt és az open kategóriában is. Tehát az openben való indulásával természetesen nem veszíti el felnőtt státuszát!

 

II./3. A VERSENYEK ÉS MEGNEVEZÉSÜK

Amatőr western versenysorozatot az alábbi megnevezéssel lehet megrendezni:

  1.      Amatőr Western Versenysorozat. Rövidített elnevezése: AWV. Ezeken a versenyek az egész ország valamennyi westernlovas sportolója részt vehet.

A versenyévad végén az e versenyeken összegyűjtött és összesített pontok alapján minden versenyszámban és minden olyan kategóriában ahol legalább 3 versenyző indult, „GYŐZTES”-t hirdetnek. Ugyancsak meghirdetésre kerül év végén a versenysorozat legeredményesebb all around, azaz legsokoldalúbb versenyzője címe is.

A verseny megnevezését ki lehet egészíteni az adott helyszín nevével, vagy más egyéb a szabályzattal nem ütköző meghatározással. (Pl.: III. …. Ranch Kupa - Amatőr Western Versenysorozat, vagy Amatőr Western Versenysorozat – Utánpótlást nevelő és Szabadidős Versenysorozat, Kelet Magyarországi  Amatőr Western Versenysorozat…stb.)

A versenyen a rendező a szakági versenyszámokon kívül a versenysorozat szabályzatában nem szereplő egyéb játékos, vagy ügyességi versenyszámot is kiírhat. Ezekben a versenyszámokban választhatóan western, angol, vagy egyéb rendezett, tiszta felszerelésben és öltözékben lehet részt venni. Akkor és csak akkor rendezhető ilyen versenyszám, ha a felszerelésekre, öltözékre, állatorvosi feltételekre, tiltott magatartásra, lovakra vonatkozó rendelkezésekre vonatkozóan a rendező ezekben a versenyszámokban is betartatja a legalapvetőbb biztonsági és szakmai elvárásokat.  Tehát, ezekre a versenyszámokra is érvényes az általános versenyszabályzat! Ezekben a versenyszámokban a verseny rendezője és/vagy vezető bírója határozhatja meg a versenyszám szabályrendszerét.

3.      Trophy: Év végi országos verseny. Az Amatőr Versenysorozat versenyei során a versenyzők kvalifikálódhatnak rá. A versenyen „Trophy győztest hirdetnek.

Hagyományteremtésnek javasolt valamilyen szobor, övcsat, esetleg más – hagyomány teremtő – jelkép értékű díj  átadása a győztes részére.

 

II./5. A VERSENYRE, VERSENYZÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB KIFEJEZÉSEK:

Versenysport            Szövetség, sportági szakszövetség által elismert versenyrendszer keretében végzett sporttevékenység, mely során egy-egy versenyszámban, a versenyzőket elért teljesítményeik sorrendjében értékelik, és díjazzák

Versenyszám             A versenyzés során meghatározott típusú feladatok szerinti csoportosítás. Pl. a western horsemanship, a trail.

Nevezési díj               Kötelező minden versenyen. A nevezési díj befizetése, a versenyen való részvétel feltétele. A versenyző anyagi hozzájárulása a verseny megrendezéséhez, ezért a rendezőt illeti meg.

Startdíj                       Egy adott versenyszámban való indulásra jogosít. A versenyen kiírt versenyszámokon való indulás feltétele. A rendezőt illeti meg, de vissza is osztható a versenyzők részére.

Kategória                   Ami meghatározott osztályokba sorolja a lovasokat.

Pattern                       Az a rajzzal illusztrált, szöveggel leírt versenyfeladat, amit a verseny során kell a ló-lovas párosnak bemutatnia. (pl.: open Trail pattern)

Penalty                       Büntetőpont (hibapont)

Score                          Pontszám (egy adott manőverre/manővercsoportra kapott értékelőpont)

Szabadidős versenyek    A Szakág és adott megyei lovas szövetség jóváhagyásával és ellenőrzése mellett, a versenysorozat szabályzata szerint megrendezett sporttalálkozók.

Versenysorozat         Egymásra épülő (pontgyűjtő/pontszerző) sporttalálkozók

Győztes                       Egy adott versenyszámban a versenysorozat fordulóinak összesítésében a legtöbb pontot összegyűjtött ló-lovas páros.

All-Around győztes: Legsokoldalúbb versenyző (a versenysorozaton – 3 versenyszámban a legtöbb pontot gyűjtött ló-lovas páros)

Trophy Győztes         Az év végi Trophy-ban egy adott versenyszámban az első helyezett ló-lovas páros.

Arena                          az a fedett, vagy nyitott lovas pálya, ahol a verseny zajlik

Walk                           lépés

Jog                               (lassú) ügetés, csak tanügetésben (A westernlovaglásban a künnyűügetés nem megengedett.)

Lop                             vágta

Extended Trot           nyújtott ügetés, csak tanügetésben

Extended Canter       nyújtott vágta

Stride                          Egy stride pl. a vágtában egy vágtaugrást jelent, ügetésben,   lépésben és hátralépésben 2 egymást követő lépést a mellső lábakkal számolva.

Line Up                       Vonalban felsorakozni! Egyes versenyszámokban (w. pleasure, w. horsemanship, …) a bíró kérheti, hogy a versenyzők sorakozzanak fel vonalban – általában - középen egymás mellett a pálya rövid, vagy hosszú falával párhuzamosan.

Go                               Forduló, futam. Többfordulós versenyek, versenyszámok (pl. gyorsasági számok) esetén a versenyzők egy eredményért egy versenyen belül többször starthoz állnak, több „go”-t futnak.

 

II/6. FELELŐSSÉG

A rendezvények lebonyolításáért a 2004.évi I.tv. 66.§ (1-3) bekezdés szerint a szervező, a rendezvény szakszerű lebonyolításáért a bíró és a versenyiroda közösen felel.

 

II/7. VERSENYIRODA

A versenyirodának a következőknek kell megfelelnie:

A versenyirodának minden versenyen nyilvántartást kell vezetnie:

- a versenyzőkről,

- a lovakról,

- a verseny eredményeiről,

- 18 év alatti lovasok edzőiről, felkészítőiről

A versenyiroda a nyilvántartott adatokat köteles a szervező bizottságnak a verseny után legkésőbb egy héttel továbbítani és köteles az adatokat legalább egy évig meg is őrizni.

 

III/1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III/1./1.   A versenyen való indulás feltétele lovas számára:

o              a versenysorozat szabályzatának betartása

o              a versenyre való nevezés,

o              versenyenként egyszeri nevezési díj befizetése,

o              versenyszámonként és kategóriánként startdíj befizetése,

o              évente egyszer (a versenyző első éves versenyén) a startszám megváltása,

o    a versenyen a ló mind a jobb, mind a bal oldalán startszám jól látható módon való viselése,            

o    18 év alatti lovasok részvételének feltétele saját edző, vagy felkészítő megnevezése.

Ló: A versenysorozatban bármilyen fajtájú ló indulhat. A benevezett, vagy csak a verseny helyszínére belépő lónak meg kell felelnie az állatorvosi feltételeknek, tehát érvényes és szabályosan kitöltött lóútlevéllel kell rendelkeznie. A verseny helyszínére való megérkezéskor/belépéskor a ló lóútlevelét be kell mutatni. Ennek hiányában semmilyen ló nem léphet be a rendezvény helyszínére.

 

III/2. ÁLLATORVOSI FELTÉTELEK

A magyarországi törvényi szabályozás szerint: Ha egy ló elhagyja a lakhelye szerinti közigazgatási határt (azaz kilép a településéről) és valamilyen rendezvényre (versenyre, szabadidős versenyre, vagy egyéb lovas találkozóra, közös edzésre, stb.) megy, vagy szállítják, akkor kötelező, hogy legyen mellette a szabályosan kitöltött útlevél.

A „szabályosan kitöltött” lóútlevél állatorvosi részében – e tekintetben - a következőknek kell benne lennie:

 

1. Vakcinázások:

A versenyre, szabadidős versenyre, versenyezni, vagy csak bemutatóra, látogatóba érkező lovak tekintetében kötelező az MLSZ által megkövetelt minimális (FEI) szabályozást betartani, ami a következő:

A lovat szabályosan  vakcinázni* kell lóinfluenza ellen  és ezt az állatorvosnak  igazolnia is kell a lóútlevélben.   

* Szabályos vakcinázás = alapimmunizálás (első oltás, majd 21-92 napon belül második oltás) + utána 6 hónapon belüli emlékeztető oltást jelen (+/- 21 nap).

Magyarországon vakcinázásra csak Magyarországon törzskönyvezett vakcina használható. Tehát nem elfogadható olyan vakcina, ami lehet, hogy az EU más államában regisztrált, de Magyarországon nem.  Akkor is igaz ez, ha a vakcinát magyar állatorvos adta be és az érvényes magyar kamarai bélyegzőjével igazolta.  Tehát az ilyen vakcinázás nem érvényes.

A vakcinázást az állatorvos aláírása és bélyegzője tanúsítja. A vakcinázáskor nem kötelező a matrica beragasztása. A beragasztott matrica önmagában - az állatorvos aláírása és bélyegzője nélkül - semmit nem igazol és nem elfogadható.


2. Vérvizsgálat:

A versenyen, szabadidős versenyen résztvevő lovaknak rendelkeznie kell a ló útlevelében feltüntetett „egy évnél nem régebbi Coggins teszt (=Fertőző kevésvérűség)  negatív eredménnyel és maximum három éves, negatív eredményű takonykór vérvizsgálattal” is. Ezeknek is benne kell lennie a lóútlevélben.
Javasolt  mindkét vizsgálatot a versenyszezon megkezdése előtt elvégeztetni!

 

III/3. A STARTOK SZÁMÁNAK KORLÁTOZÁSOK LOVAKRA

A western versenysorozatban egy ló startjainak száma maximum 6 lehet.

 

III/4. LOVASOK STARTJAI

1. Lovasok a szabadidős rendezvényeken tetszőleges számú versenyszámban vehetnek részt, a startok számára vonatkozó korlátozás lovas tekintetében az ilyen rendezvényeken nincs.

2. Azonos versenyszámban azonos lóval második start (gyakorló céllal) csak versenyen kívül lehetséges.

 

IV./1.   VERSENYRENDEZÉS

1.   Amatőr Western Versenysorozatos versenyeket a Szövetség Western-Reining Szakága, lovas egyesületek, klubok, valamint ranchok, magánszemélyek, rendezhetnek.

 2.  A versenyt az adott megyei lovas szövetséghez - legkésőbb a verseny megrendezése előtt 30 nappal - be kell jelenteni. És a verseny megrendezése előtt legalább 5 naptári nappal kell be kell fizetni a verseny regisztrációs díját is.

A versenyt be kell jelenteni a Szervező Bizottsághoz is és kérvényezni kell a versenysorozatba való bekerülését.

Bekerülés után a versenysorozat Szervező Bizottsága az adott versenyt felveszi az éves versenynaptárába és továbbítja azt a western szakág és az adott megyei szövetség felé is, hogy a szakági és a szabadidős megyei versenynaptárba is bekerülhessen.

A versenyek időpontjának rögzítésekor az egyéb (szakági, vagy a helyszínhez közeli) lovasversenyek időpontjait (versenynaptárát) is javasolt figyelembe venni.

Amatőr western versenyzorozatos verseny az western OB-k napján nem rendezhető!

 

IV./2. VERSENY SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

1.      A verseny szervező bizottság állandó tagjai:

a.       az adott év aktuális versenyrendező helyszíneinek képviselői

b.      titkár/kommunikációs menedzser (hivatalosan képviseli a versenysorozatot)

c.       egy szakági bíró

2.      A verseny szervező bizottságának tagjai lehetnek még:

a.       korábbi, vagy várható versenyrendező helyszíneinek képviselői

b.      bárki, aki szeretne a szervezésben részt venni (bírók, edzők, versenyzők, támogatók, …stb.) és felajánlja segítségét, munkáját

A szervező bizottságnak minden év február 15-ig fel kell állnia és véglegesítenie kell a tagjait, akik ettől kezdve az aktuális évben szavazati joggal rendelkeznek. A szervező bizottság döntéseit egyszerű többségi döntéssel hozza, ezért javasolt páratlan számú bizottság felállítása. A szervező bizottság létszáma ésszerűségi okok miatt maximum 8 fő lehet. A bizottság ülései nyíltak, azokon tanácskozási joggal bárki részt vehet.

3.      A bizottság feladatai:

a.       népszerűsíti a western stílust a szabadidős lovasok körében

b.      hozzájárul a hazai westernsport utánpótlás nevelésében

c.       szervezi a versenysorozatot, megfelelő színvonalú, ugyanakkor ló - és lovas számára is élményt és biztonságot biztosító szabadidős lovas versenyek megrendezésének segítésével

d.      versenynaptárt hoz létre, amelyet megjelentet a saját oldalain, és amelyet megküld a western-reining szakág és az érintett megyei lovas szövetségek részére is

e.       a versenyző évi első versenyén ló-lovas párosonként 2 startszám biztosítása

f.        a versenyek eredményeit összegyűjti, összesíti és megőrzi (legalább 10 évre)

g.       saját információs oldalt üzemeltet, ahol az érintettek kérdezhetnek és elmondhatják a véleményüket, felajánlhatják a segítségüket.

(Honlap: www.amatorwestern.hu,

Facebook oldal: https://www.facebook.com/westernverseny/ ,

e-mail: amatorwestern@gmail.com)

h.      oldalain folyamatosan informálja az érdeklődőket

i.         lehetőséget ad mindenki érdeklődő számára az együttműködésre

j.         sponzorokat, támogatókat és ténylegesen tenni akaró segítségeket keres

k.       „jó gazda gondosságával” gazdálkodik és minden év végén el is számol a versenysorozat pénzével a versenyhelyszínek és a versenyzők felé

l.         a versenyrendezői hozzájárulásokból és a startszámokra és egyéb támogatásokból összegyűjtött pénzből üzemelteti a versenysorozat honlapját és év végén megrendezi az év végi díjkiosztót

 

IV/3. A VERSENY RENDEZÉSÉRE VONATKOZÓ MINIMUM FELTÉTELEK

·                elismertetés (mind a megyei szövetségnél, mind a szervező bizottságnál)

·                szereplés az éves versenysorozatos-, szakági- és megyei versenynaptárban

·                versenyszámonként szabályszerű díjazás, szalagozás

·                a versenykiírás (benne pályarajzokkal) elkészítése és meghirdetése  a versenysorozat honlapján is, ~ egy hónappal a verseny megrendezési időpontja előtt

·                a versenyszám befejezése után a lehető legrövidebb időn belül a pontozólapokat ki kell függeszteni a versenyzők részére, hogy a versenyzők lehetőséget kapjanak pontszámaik megismerésére

·                a pályarajzot minimum egy órával a verseny megkezdése előtt ki kell függeszteni a melegítőpályán és a versenyirodában is

·                a versenyszabályzat maradéktalan betartása

·                állategészségügyi feltételek betartatása

·                Szükséges tárgyi eszközök megléte:

o  Megfelelő méretű és talajú pálya (a pályáknak elegendő nagynak kell lennie, a megrendezni kívánt versenyszámokhoz, ahol meg van adva konkrét pályaméret (Pl.: Pole bending, Team penning, reining), ott ennek a méretnek meg kell felelni. Ahol nincs megadva (Pl.: Trail), ott az ésszerűsség keretein belül kell a pályaméretet meghatározni.)

o  A pályáknak homokosnak kell lenniük, megfelelő mélységűnek, és teljesen sík, rugalmas, biztonságos talajúnak kell lennie. Ahol reining verseny is megrendezésre kerül, ott a reining versenyek talajigényét is figyelembe kell venni.

o  Nagyobb verseny esetén, ahol minden versenyszám megrendezésre kerül ajánlott a minimum 30 x 60 méteres versenypálya, minimum 20 x 40 méteres melegítőpályával kiegészítve. Kisebb verseny esetén elegendő lehet a 20 x 40 méteres versenypálya hasonló méretű melegítőpályával.

o  elektromos időmérő (ha olyan versenyszám is megrendezésre kerül aminél szükséges)

o  videófelvétel a versenyről (csak javasolt)

o  talaj egyengetése, simítása versenyszámok között, vagy 10-15 versenyzőnként

o      számítógépes programmal rendelkező iroda

o  megfelelő akadálypark (rudak, bóják trail pályák megrendezéséhez szükséges számban és minőségben)

o      egyéb: mentő, állatorvos, hangosítás, büfé, WC szolgáltatás, …stb.

o  1 napos verseny esetén biztonságos lóelszállásolás, 2 napos verseny estén ue. + minimum 5 fedett boksz.

o      itatási lehetőség, szálas takarmány, alom biztosítása a lovak számára,

o  szállás lehetőség ajánlása a lovasok, kísérők számára.

o  szállás biztosítása a bírók és a szpíker, titkár, …stb. számára.

    •    Személyi feltételek

o  felelős rendező

o  pályamester

o  2 licenszes nemzeti bíró, akik közül egyet a bírói tanács delegál (=vezetőbíró),  egy pedig választható

o  ügyeletes (elérhető) állatorvos,

o  ügyeletes (elérhető) patkoló kovács,

o  pályamunkás személyzet,

o  „mozgóőrség” (egészségügyi szolgálat) biztosítása ,

o  a szakszemélyzet költségeinek, díjának térítése

o  a bírók költségeinek térítése, vezetőbíró díjának térítése

o  versenyrendezői hozzájárulás a versenysorozat működése számára

 

 

V./1. ÉRTÉKELÉS, EREDMÉNYHIRDETÉS, PONTOZÁS

Minden versenyszámban, minden olyan kategória kiírásra kerül, ahol legalább 3 induló leadta előnevezését. Kevesebb, mint 3 induló esetén a versenyszám adott kategóriája nem kerül kiírásra!

A versenyszámokat és a versenyszámokon belüli kategóriákat lásd itt: I./1.

 

Eredményhirdetéskor valamennyi versenyszámban el kell, hogy hangozzék a kategória első 6-6 helyezettjének és lovának és esetleges felkészítőjének neve, és ezen eredményeket (az adott kategóriában indultak létszámának feltüntetésével) a versenyt követően a verseny rendezőjének el kell juttatnia a versenysorozat szervezőihez, akik ezt feltöltik a versenysorozat honlapjára és minimum 10 évig megőrzik.

 

Minden kiírt kategóriában az első helyezettet kupával, az első hat helyezettet pedig díjszalaggal kell jutalmazni. A gyerek kategóriában minden gyermek oklevelet kell kapjon! Hogy ezen túlmenően a versenyrendező milyen formában és mértékben díjazza a nála indult lovasokat, azt minden esetben az adott forduló rendezője dönti el.

A pontozólapon a pontszámok mellett – ha csak lehet - javasolt a bíróknak egy néhány szavas szöveges értékelést írni. A versenyszám végén a pontokat a lehető legrövidebb időn belül összesíteni kell és a helyezések sorrendjét meg kell állapítani, hogy esetleges döntetlen esetén az érintett lovasok visszahívhatók legyenek a döntetlen feloldására egy összevetésben.

 

Az egyes fordulókon megszerzett eredmények alapján, az év végén kupával és/vagy /övcsattal, valamint emléklappal, vagy oklevéllel jutalmazzuk a legeredményesebb lovasokat. Ők lesznek a „Győztes”-ek.

A helyezések kiszámítása minden esetben ló-lovas párosra vonatkozik, és versenyszámonként és kategóriánként külön értendő. Minden - versenyszámonként és kategóriánként - megszerzett első helyezés 6 pontot, 2. hely 5 pontot, 3. hely 4 pontot, 4. hely 3 pontot, 5. hely 2 pontot, 6. hely 1 pontot ér, függetlenül attól, hogy az adott versenyen hány lovas közül szerezte meg helyezését a lovas.

 

Az év végén bármely 3 versenyszámot figyelembe véve az együttesen legtöbb pontot elérő lovas nyeri el az "Amatőr Western Versenysorozat All Around Győztese (Legeredményesebb Lovasa") címét. A győztes díjazása kupa és nyakszalag.

 

A pontszámítás az éves összesített eredménylistákból történik. Döntetlen esetén a magasabb helyezések nagyobb súllyal esnek számításba.

 

V./2. SZALAGOZÁS

1. hely                        kék                           

2. hely                        piros                        

3. hely                        sárga                         

4. hely                        fehér                       

5. hely                        rózsaszín               

6. hely                        zöld                         

All Around bajnok    lila nyakszalag        

 

 

V/3. NEVEZÉSEK

A nevezés a vesenysorozat honlapján található nevező felületen kell, hogy történjen előnevezéssel.

 

Az előnevezésre azért van szükség, hogy a verseny indulási időpontjait minél pontosabban be lehessen határolni, illetve, hogy a versenyrendezők előzetesen tájékozódni tudjanak arról, hogy hány kupát, szalagot kell, hogy megrendeljenek, továbbá, hogy a lószállásokat és a büfét a várható létszámhoz tudják igazítani.

 

Az előnevezés nem kötelez indulásra, és az előnevezéseket a versenyen szabadon meg lehet változtatni!

Tehát az, ha valaki meggondolja magát és nem indul a bejelölt versenyszámban, vagy éppen olyan versenyszámban szeretne indulni, amit előzetesen nem jelölt be, az nem jár retorzióval, nem jár olyan startdíj megfizetésével, ahol nem indul, csak azt a startdíjat kell megfizetnie, ahol ténylegesen indulni szeretne! Ha valaki előnevez, de bármilyen okból még sem tud a versenyen elindulni, akkor a nevezése mindenféle díj megfizetése nélkül törlődik.

Viszont ha valaki egyáltalán nem nevez előre, az csak emelt nevezési díjjal vehet részt a versenyen!

 

V/4. KÖLTSÉGEK

Versenyzőkre vonatkozó költségek:

Startszám évi egyszeri megváltása:           2.000.- ft/ év

Nevezési díj:                                             5.000.- forint/ ló-lovas páros/verseny

Késedelmi (helyi) nevezési díj:                   7.000.- forint/ ló-lovas páros/verseny

Startdíj:                                                    1.500.- forint/ ló-lovas páros/versenyszám

Lószállás díj                                               a verseny rendezője határozza meg a saját versenyén

Verseny helyszínekre vonatkozó költség: (A versenyzőkre NEM vonatkozik!)

 hozzájárulás                                                20.000.- ft /verseny (az év elején fizetendő be)

 

A versenysorozaton való versenyzéshez a lovasoktól a fent említett kültségeken kívül semmiféle további plusz költség nem követelhető meg.

Az egyéb kiegészítő szolgáltatások (szállás, büfé, stb.) díját mindenkor a rendező szabhatja meg.)

Minden lovas, aki a versenysorozat fordulójaként kiírt versenyen vesz részt, automatikusan résztvevőjévé válik a versenysorozatnak és az éves összesítésnek.

 

VI./1. FELSZERELÉSEK

 

A felszerelések használatára vonatkozó szabályok mind a versenypályán, mind a melegítőpályán, mind a verseny egyéb helyszínein érvényesek!

 

A versenyeken a versenysorozat által kiadott startszám használata kötelező.

 

Ha a verseny a felszerelés hibája miatt megszakad, vagy nem fejezhető be, akkor a bírónak ki kell zárnia a versenyzőt. A felszerelés hibája miatt nincs lehetőség a pálya megismétlésére.

              

A bírónak joga van arra, hogy megkövetelje bármilyen felszerelés eltávolítását vagy megváltoztatását, melyről úgy gondolja, hogy nem biztonságos, vagy a lovat sportszerűtlen előnyökhöz juttathatja, vagy amely nem állatbarát.

 

VI./2. ENGEDÉLYEZETT FEJZŐK: csikózablás kantár állszíjjal, feszítős zablás kantár állánccal és bosal. Kötőfék nem engedélyezett!

A fejző lehet egyfüles, kétfüles, vagy homlokszíjas.

 

Csikózabla (snaffle bit) alatt a western kategóriákban a hagyományos csuklós „O”, vagy "D" "karikás" zablát értünk, melynek karikája nem lehet nagyobb 10,2 cm-nél. A szájrész kör alakú, ovális, vagy tojásdad, be nem vont fémből kell, hogy legyen. Rézberakásos lehet. Az átmérője minimum 8mm legyen (amit 2,54 cm-re a szájszöglettől befelé kell mérni), a zabla a közepe felé fokozatosan vékonyodik. A szájrész két vagy három részből állhat. A három részből álló szájrész esetén, az összekötő rész 3,175 cm vagy ennél kisebb átmérőjű karika, vagy egy 0,95-1,93 cm (felülről lefelé mérve) keresztmetszetű és  maximum 5,08 cm hosszúságú lapos zablarúd,  mely laposan simul a ló szájába.

Csikózabla használata esetén a csikózabla alatti állszíj használata kötelező.

 

A western kategóriákban a bit alatt feszítőzablát értünk, mely merev vagy tört szájrészű lehet, feszítőággal ellátva. Egyetlen feszítő zabla sem tartalmazhat mechanikus kiegészítést.

 

Engedélyezett feszítőzablák esetén:

A feszítőág maximális hossza együttesen: 21,5 cm lehet.

A feszítőág lehet rögzített, vagy szabadon mozgó.

A zabla szájrészének bevonat nélküli sima, vagy berakásos fémből kell lennie, melynek átmérője kerek, ovális, vagy tojásdad alakú, 0,8-1,9 cm lehet (a szájszöglettől 2,54 cm-re mérve).

A szájrész alatt bármilyen lefelé kiálló rész tilos. 

A szájrész állhat egy, kettő vagy három részből. Ha háromrészes, akkor az összekötő rész lehet egy 3,175 cm-es, vagy ennél kisebb átmérőjű körgyűrű, vagy egy (felülről lefelé mérve) lehet egy lapos összekötő rész 10-20 mm föntről lefelé mérve, maximálisan 5 cm hosszúságban), s amely laposan fekszik a ló szájában.

A zabla nyelvszabadsága nem lehet magasabb, mint 8,9 cm.

Görgők, borítások megengedettek rajta.

Az érvényes standard zablákat lásd a mellékletben!

 

A Bit használatakor állánc használata kötelező, és ennek legalább 1,27 cm szélességűnek kell lennie és laposan, megcsavarodás nélkül kell lógnia a ló állkapcsa alatt.

A bosal lehet: hajlékony, fonott nyersbőr, bőr, vagy kötélből, belseje nyersbőrből, vagy fonott kötélből kell, hogy legyen. A bosalon kívül az áll alatt semmiféle merev anyagból kialakított rész nem lehet, még puhán alápárnázva sem. Lószőrből készült bosalok és a mechanikus hackamore használata tilos.

 

VI./3. KANTÁRSZÁRAK: mind csikózablás, mind feszítő zablás kantár esetén lehetnek különállóak (Split Rein) és kb.: 2m-2,50 hosszúak, vagy használható szárként az ún. Romal is.

A Romal egy zárt, összekapcsolt szár, amihez egy fonott anyagból készült „korbácsszerű kiegészítés” kapcsolódik, ez a kiegészítés a szabad kézzel fogható úgy, hogy a szárat tartó és a kiegészítést tartó kéz között kb. 40 cm-nek kell lennie.

A „korbács kiegészítés” nem alkalmazható irányításra, fenyítésre vagy segítségadásra.

 

Szárhasználat:

Az azonos osztályban induló lovakat választhatóan szabályos egykezes vagy kétkezes szárhasználattal lehet lovagolni. A versenysorozat szabályai a feszítőzabla használatát nem teszik kötelezővé a lovak kora szerint, azonban az egyes felszerelések szabályos használatát előírja. Tehát 6 éves kortól – a nemzetközileg elvárástól eltérően – nem kötelező az egykezes, feszítő zablás lovaglás.

 

Minden versenyszámban gyerek és kezdő kategóriában kizárólag csikózablával, kétkezes lovaglással lehet lovagolni. Nekik a feszítőzabla használata nem megengedett.

Felnőtt, vagy open kategóriában: választhatóan csikózabla, vagy feszítőzabla szabályos használata megengedett.

A feszítőzablával kétkezes szárhasználattal lovagló lovast a bíró kizárja a versenyből.

A versenyen kívül induló lovasok választhatóan lovagolhatnak csikózablával két kézzel, vagy feszítő zablával egy, vagy két kézzel.

Szabályos kétkezes szárhasználat esetén a szárakat mind a két kézzel hídban kell fogni, így a szárak végeinek a ló nyakának ellentétes oldalán kell lennie.

A lovas kezeinek a nyeregkápa jobb és bal oldala felett, egymástól kb.: 25-30 cm-re kell lenniük, és a lovas oldalirányban a nyeregszarvtól 10-15 cm-rel távolabb nem tarthatja őket.

 

Szabályos egykezes szárhasználat esetén a szárakat az egyik kézzel a rajz szerint kell fogni. Mindkét szár végének a szártartó kéz oldalán - együtt - kell lelógnia.

A lovas szártartó kezének középen a nyeregszarv felett, vagy valamivel előtte-felette kell lennie. A szabad kezet pedig a szártartó kézzel szimmetrikusan, vagy a lovas teste mellett lazán lelógatva lehet tartani.

Lovaglás közben a lovas kezeinek lehetőleg mozdulatlannak kell lenniük, vagy csak kis mértékben mozoghatnak.

 

A lovakat csikózabla és feszítő zabla esetén is, lazán belógó száron, vagy enyhe szárkontaktussal kell lovagolni, a ló ellenállása nélkül.

 

VI./4. NYEREG

Minden western versenyszámban western nyerget kell használni (kivéve a terep trail versenyszámot!). A nyereg minősége, díszessége nem befolyásolja a lovas, vagy a lovaglás értékelését. Tehát az ezüstdíszítéses felszerelést nem értékelik magasabban a jó munkafelszerelésnél. Viszont a felszerelés ápoltsága pl. a Western Horsemashipnél bele számít az értékelésbe.

 

VI./5. NEM KÖTELEZŐ, DE VÁLASZTHATÓ FELSZERELÉSEK

Pataharangok, lábszárvédők és fáslik használata megengedett. (Kivétel a Trail és Pleasure versenyszámokban.)           

Sarkantyú használata megengedett, de a heveder előtti alkalmazása tilos.

Orrszíjak és Tie-down használata csak a gyorsasági versenyszámokban megengedett

 

VI./6. TILTOTT FELSZERELÉSEK

A versenyző szabadon eldöntheti, hogy a ló képzettségi szintje szerint milyen típusú felszerelést akar használni, azonban a bíró megtilthatja bizonyos, általa nem megfelelőnek tartott felszerelések használatát.

Tiltott a:

Pataharangok, lábszárvédők és fáslik használata Trail-ben és Plesure-ben.

Drótból készült álladzó, függetlenül attól, hogy be van-e vonva.

1,3 cm-nél keskenyebb álladzó lánc.

Orrszíjak és Tie-down, ha ezeknél a ló fejével bevonatlan fém érintkezhet.

Segédszárak használata

 

Az edzőpályán ugyan azon felszerelések használata engedélyezett, mint a versenypályán.

 

I./7. ÖLTÖZET   

 

A western versenyeken a hivatalos western versenyszámokban (kivéve a terep trail versenyszámot), mind a versenypályán, mind verseny alatt a bemelegítő pályán előírás szerinti western öltözetet kell hordani. Az előírásos öltözet alatt: galléros, begombolt hosszú ujjú inget, vagy hosszú ujjú zárt felsőt, western kalapot, csizmát és farmer nadrágot értünk. A „munkaruházat” (kék farmer, kockás ing) hordása nem tilos, de lehetőleg kerüljük!

A kalapnak a lovas fején kell lennie, amikor belép a pályára.

A lovas - önnön tudásszintjét felmérve - viselhet sarkantyút, de túlzott, vagy helytelen használata esetén azonban a bírók és/vagy a versenyrendezők figyelmeztethetik, szükség esetén pedig ki is zárhatják a lovast a további versenyzésből.

Az egyéb versenyszámokban pl. a terep trail versenyszámban, vagy az ügyességi/játékos versenyszámokban nem kötelező a „szabályos” western felszerelés és öltözet. Ezekben a versenyszámokban vagy szabályos western felszerelésben és öltözetben, vagy szabályos angol felszerelésben és öltözetben, vagy egyéb pl. hagyományőrző felszerelésben és öltözetben lehet részt venni.

Azonban elvárás, hogy minden versenyszámban – így a terep trail és az egyéb versenyszámokban is - a lovas öltözete legyen tiszta, rendezett. Az ápolatlanul, hanyagul vagy nem megfelelő öltözetben pályára lovagló lovast a bíró kizárhatja a versenyből, illetve kötelezheti a lovast a hiányok pótlására.

A versenyen való részvétel, a ló és a lovas számára is ünnep kell, hogy legyen. Mind a verseny, mind a melegítőpályán fedetlen fővel, pólóban, edzőcipőben, kigombolt ingben lovagolni – amellett, hogy nem illik - tilos!

 

Szélsőséges időjárás esetén – a bíróval való egyeztetést követően - megengedett az időjáráshoz igazodó öltözet. (pl. eső esetén, az esőkabát, napsütés esetén napszemüveg viselete)

 

A chaps használata engedélyezett.

 

Nem engedélyezett viszont pisztoly, lasszó, felkötött takaró, kötőfék a kantár alatt, …stb. használata.

 

Minden gyorsasági versenyszámban megengedett a versenyzők részére az állszíjas kobak használata.

18 éves kor alatt a kobak használata a gyorsasági számokban kötelező mind a verseny pályán, mind a bemelegítő pályán, valamint akkor is, amikor a lovas a verseny helyszínén lovon ül.

 

14 éves kor alatt a kobak használata minden versenyszámban kötelező (kivétel a földről idomítás versenyszám) mind a verseny pályán, mind a bemelegítő pályán, valamint akkor is, amikor a lovas a verseny helyszínén lovon ül.)

 

Tehát mindenkitől, aki valamely lovas eseményen lovasként, versenyzőként részt vesz, elvárható, hogy tiszta, rendes és az előírásoknak megfelelő ruházatban, ápolt, jó kondíciójú lóval, valamint megfelelő, biztonságos, szabályos és rendezett lovasfelszereléssel lovagoljon. Aki ezt, valamint azt az alapvető szabályt, hogy ittas állapotban nem lehet lovagolni, nem tartja be, a rendezők és/vagy a versenybírók kizárhatják a további versenyzésből.         

 

 

VI./8. AZ IDŐMÉRÉS, VIDEÓ

Időmérésre lehetőség szerint látható helyen elhelyezett, jól olvasható kijelzővel rendelkező időmérő szerkezetet kell alkalmazni. Ha a szerkezet meghibásodik vagy nem áll rendelkezésre ilyen, akkor két független időmérő által stopperrel mért idő átlagát kell eredménynek tekinteni.

A versenyek futamait mindig videóra kell venni, hogy az esetleges óvásoknál, bírói korrekcióknál segítségül lehessen őket venni. 

 

 

VI./9. BÍRÓK, BÍRÁSKODÁS

VI./9./1. A versenysorozat fordulóin csak a Magyar Lovas Szövetségnél (MLSZ) nyilvántartásban lévő licenszel rendelkező nemzeti bírók pontozhatnak.

 

VI./9./2. Minden versenyen 2 bíró közreműködése kötelező.

 

VI./9./3. Bármely bírónak kötelessége a Szövetség szabályai és előírásai szerint végeznie bírói tevékenységét. A bírónak minden versenyzőt becsületesen, méltányosan és részrehajlástól mentesen kell elbírálnia, csak és kizárólag saját, illetve lova teljesítménye alapján.

 

VI./9./4. A bíró minimális fizetsége 15.000.- Forint/nap.

Ezen kívül a bírót szállás- és útiköltség-térítés, valamint a verseny napján  teljes ellátás  illeti meg.       

 

VI./9./5. A bíró a versenyen és az azt megelőző napon nem léphet a versenyzőkkel, edzőkkel, szülőkkel, tulajdonosokkal, …stb. kapcsolatba, és ők sem próbálhatják meg vele a kapcsolatot felvenni – még este a verseny befejezése után sem. A versenyzők csak a rendezőn, vagy a pályamesteren keresztül fordulhatnak a bíróhoz, vagy a bíró írnokához.

 

VI./9./6. A bírókkal szemben udvariasan, együttműködési készséggel és tisztelettel kell viszonyulni. Semmilyen személy, legyen az versenyző, tulajdonos, tréner, …stb., nem viselkedhet sértő vagy fenyegető módon a bíró iránt, sem az értékelése, sem bírói döntése miatt. Ez a szabály nem csak a verseny napjára vonatkozik, hanem általános érvényű. Ennek a szabálynak a be nem tartása esetlegesen eltiltást vonhat maga után.

 

VI./9./7. A reining, trail, w. horsemanship versenyszámokban a bíró mellé írnokot kell biztosítani, hogy a bíró figyelmét csak az éppen bírált lovasra összpontosíthassa.

 

VI./9./8. A bíró és/vagy a pályamester a ló-lovas páros felszerelését bármikor ellenőrizheti, és kizárhatja a nem megfelelő felszereléssel lovagló lovast, illetve felszólíthatja a hiányok pótlására.

Az ápolatlanul, hanyagul vagy nem megfelelő öltözetben pályára lovagló, vagy a verseny helyszínén tartózkodó lovast a bíró ki kizárhatja a versenyből, illetve a versenyzésből , vagy kötelezheti a lovast a hiányok pótlására.

Ha a verseny a felszerelés hibája miatt megszakad, vagy nem fejezhető be, akkor a bírónak ki kell zárnia a versenyzőt. A felszerelés hibája miatt nincs lehetőség a pálya megismétlésére.

A bírónak joga van arra, hogy megkövetelje bármilyen felszerelés eltávolítását vagy megváltoztatását, melyről úgy gondolja, hogy nem szabályos, nem biztonságos, vagy a lovat sportszerűtlen előnyökhöz juttathatja, vagy amely nem állatbarát.

A versenyző szabadon eldöntheti, hogy milyen típusú felszerelést akar használni, azonban a bíró megtilthatja bizonyos, általa nem megfelelőnek tartott felszerelések használatát.

 

VI./9./9. A pályarajzokat a versenykiírás előtt külön a bíró számára jóváhagyásra meg kell küldeni azért, hogy ha feltétlen szükségesnek látja, időben kérhesse a pálya megváltoztatását. A verseny napján a bíró lehetőleg már nem változtat a pályán.

Akadályokat tartalmazó versenyszámban (pl. trail, terep trail, ügyességi számok) a bírónak végig kell sétálnia a pályát és joga, valamint kötelessége bármilyen módon a pálya módosítása, ha azt a lovak és lovasok biztonsága miatt szükségesnek látja.  A bíró eltávolíttathatja vagy módosíttathatja azokat az akadályokat, melyeket veszélyesnek vagy nem teljesíthetőnek tart. Talaj adottságok miatt az akadályok közötti jármódot a bíró saját belátása szerint meghatározhatja.

 

VI./9./10. A bíró az akadályokat tartalmazó versenyszámokban pályabejárást tarthat. Gyerek kategóriában ez kötelező.

 

VI./9./11. Ha bíró szükségét érzi, akkor a versenyszámot követően – még a végső helyezések megadása előtt - leellenőrizheti magát (pl. Diszkvilifikáció (0 score), és 5 pontos penaltyk esetén) a lovaglásról készült hivatalos videóról.  És ennek szellemében javíthatja az általa adott pontokat, vagy penaltykat.

 

VI./9./12. Óvás

Óvásra lehetőség van. Az óvást a versenyirodánál lehet kezdeményezni, 5.000.- ft befizetésével.

 

 

 

 

Budapest, 2017. március 1.

 

Szervező Bizottság

DOWNLOAD