Az IC Ranch Westernlovas Egyesület - Szentes

Szabadidős és utánpótlást nevelő versenysorozata

HOME

Egyszerűsített "mobilbarát" verzió!

Bemutatkozik az AWV
 
Az Amatőr Western Versenysorozat (=AWV)  2017-től működik.
A sorozat szervezői munkáját magán emberek végzik többnyire önkéntes alapon és teljesen egyenrangú, demokratikus felállásban.
A 2017 óta fennálló alapító 5 tagú szervezőgárda tagjai ABC sorrendben:
  • Cseh Attila
  • Horváth László
  • Istenes Csilla
  • Muráncsik Anett
  • Urbán Sápi Bernadett
 
Bővebben a szervezőkről itt: Szervezők
 

A Szervezők elsődleges célja az AWV szabadidős versenysorozatának működtetésével az, hogy egy csapatba (egy baráti körbe) gyűjtse a magyarországi western stílusban lovagló hobby- illetve szabadidős lovasokat és ezzel lehetőséget biztosítson számukra, a kapcsolatteremtés mellett, hogy kipróbálják, megmérettessék magukat, a szabadidős versenysport keretein belül is.
Másik fontos célkitűzésük, hogy népszerűsítsék a fiatalkorúak számára lovas sportot és megszerettessék velük a lovaglást, ezzel hozzájáruljanak a lovassportban az utánpótlás neveléshez.
Mindemellett alapvető cél magának a western stílusnak a népszerűsítése a hobby lovasok körében, hiszen hitvallásuk szerint ez a lovaglási stílus a legalkalmasabb a szabadidős lovaglásra.
 
A Szervezők hasznos szakmai információk közlésével segítséget szeretnének nyújtani a sportág résztvevőinek, illetve tájékoztatni szeretnék az érdeklődőket.
 
Az AWV versenysorozatának versenyeit vagy a sorozat együttműködő partnerei rendezik saját helyszínükön, vagy a szervezők saját maguk rendezik bérelt helyszínen.

A szervezők a versenysorozat működtetését támogatásokból, szponzorok hozzájárulásaiból és saját munkájukkal finanszírozzák.
A törvényi hátteret a szentesi IC Ranch LE non profit sportegyesület nyújtja.
 
A versenysorozat szervezése, versenyei rendezése bár szabályozottan és abszolút profi módon történik, mégiscsak a szabadidős lovasok szórakoztatását, sportolási lehetőségét szolgálja, az egész országban.
A versenysorozatnak saját - az MLSZ Western-Reining szabályzatán és az Amerikai Quarter Horse Tenyésztők szabályzatán alapuló – szabályzata van, ami kiterjed az általános elvárásokra, szabályokra és a speciális versenyszámokra vonatkozó szabályokra is. Továbbá a nyugodt, barátságos légkör eléréséért és megtartásáért saját etikai kódexet állított fel.
Tette mindezt azért, hogy a versenyeit látogató amatőrök minden kérdésükre válasz kaphassanak a szabályzatokból.
 
A versenysorozat szervezésében az egyik legfontosabb alapelv, hogy a rendezők biztosítsák minden résztvevő számára a biztonságos, balesetmentes részvétel feltételeit. A résztvevők pedig ennek érdekében a szabályok megismerésével, elfogadásával és betartásával versenyezzenek.
 
A versenysorozat versenyei évenként egymásra épülve bajnokságot alkotnak. Ezzel is motiválva a résztvevőket a minél több és minél eredményesebb részvételre.
 
A versenysorozat azoknak ajánlott,
akik westernstílusban lovagolnak (első sorban fiatalkorú és felnőtt szabadidő lovasok)
akik szeretnék kezdőlovaikat, csikóikat beversenyezni (versenyzéshez szoktatni)
akik szeretnék a versenyzésben korrekcióra szoruló lovaikat korrigálni
 

 

A Szervezők büszkék arra, hogy tevékenységükkel olyan társadalmi szükségleteket elégítenek ki, melyeknek a következő pozitív társadalmi hatásai vannak:

 

fizikai és mentális egészségmegőrzés:
A lovassport kikapcsolódást, pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés. A lóval – mint állattal - való kapcsolatteremtés, foglakozás, törődés, fejleszti az empátiát, felelősségérzetet, türelemre, alázatra nevel. Növeli az önbizalmat. Az igazságosság, a következetesség és a mértékkel alkalmazott erő a lovak esetében (is) elkerülhetetlen a barátsághoz és a tisztelethez.
 
egészségtudatos magatartás kialakítása:
Az egészséges életmód, a szabadban való sportolás, a természet szeretete mintává válik, kialakul az egészséges életmód iránti igény, majd rendszeressé válik a sport maga.
 
pozitív nevelő hatások:
A sport az - egészségmegőrzés mellett - a nevelés egyik legfontosabb eszköze is, ráadásul szórakoztató formában neveli a fiatalságot, de még a felnőttek jellemét is formálja. A lovassport különösen jó hatással van a fiatalok testi és lelki fejlődésére. A lovaglás nem egyéni sportág, hiszen ló és lovasa csapatot alkot. Az állatokkal (lovakkal) való együttműködés fejleszti felelősségérzetet, kitartásra, szorgalomra nevel. „Ismereteket ad, jártasságokat, készségeket alakít ki, képességeket fejleszt, a figyelem, a gondolkodás fejlődését, az élmény- és tapasztalati kör bővülését eredményezi. Növeli a mentális aktivitást, jelentősen befolyásolja a személyiség fejlődését.
A lovas edzések fegyelme, rendszeressége a lóval való mindennapos törődés, az állat iránti felelősség: felelős, tudatos magatartást igényel.  A lovaglás – ahogyan a többi sportág is sok értékes egyéb tulajdonságot fejleszt. Fejleszti például az egyén önbizalmát, függetlenségét, önkifejezését. Hatására megjelenik az életöröm, a lószeretet miatt kialakul és tovább fejlődik a motiváció. A lovasok nagyfokú emocionális (érzelmi) fejlődésen mennek át, javul a kapcsolat felvételi és fenntartási és kommunikációs képességük a lóval-, a lovaglást vezető szakemberrel-, a lovas társakkal való kapcsolataikon keresztül.  A lovaglás a lóval – egy állattal - való közös együttműködés miatt több egy átlagos sportnál: A lovasnak nem csak magára, hanem egy nálánál sokkal egyszerűbb gondolkodású élőlényre is figyelnie kell és felelősséget kell vállalnia érte. A ló tükörként is szolgál: a ló viselkedése visszatükrözi lovasa viselkedését, tudását, erényeit, vagy éppen hibáit, helytelen kommunikációját vagy rossz módszerei. A lovaglásban a ló nem csupán eszköz, hanem társ is, akit nem csak lovagolni kell, hanem el is kell látni, le kell ápolni.  A lovas akarva-akaratlanul is résztvevője lesz a ló körüli környezetnek, és annak pozitív effektusai hatással lesznek rá. A lovaglás tehát kitűnő pedagógiai eszköz a fiatalok testi-lelki, magatartásbeli fejlesztésére, ezért arra kell törekedni, hogy a lóval minél többen kerüljenek kapcsolatba. 
 
vissza a természetbe:
Az emberek leginkább a természet közeli pihenés és kikapcsolódás, a friss levegőn eltöltött idő és az állatok - különösen a lovak - szeretete miatt választják a lovaglást. A lovaglás a „városi emberek” számára megteremti a lehetőséget az egészséges életmódra, a szabadidő aktív mozgással és pihenéssel való eltöltésére és nem utolsó sorban visszajuttathatja az embereket a természetbe! Napjainkban, az internet és a számítógépes játékok virtuális világa fokozza a gyermekek elidegenedését a természettől. A lovassport, a lóval való kapcsolat esélyt jelent az ilyen gyerekek számára a valóságos világ, a környezet, a természet és nem utolsó sorban egymás közötti valóságos kapcsolatok közötti egyensúly helyreállítására. Nincs még egy szabadidősport, melynek hatása ennyire sokrétűek lennének!
 
Környezetvédelem, környezettudatosság, állatvédelem:
Mivel a versenysorozat alaptevékenysége szorosan összefügg a lovakkal, így a Szervezők nagy hangsúlyt fektetnek az állatvédelemre, a helyes állattartási- és takarmányozási gyakorlatra, valamint a lovakkal és más állatokkal való felelős és szakszerű magaratásra. A lovaglás alapvetően kültéri sport, hobbi, így a Szervezők fontosnak tartják a környezetvédelmet, a szelektív hulladékgyűjtést, ennek népszerűsítését, melyet a versenysorozat alkalmával is folyamatosan propagálnak.
  
esély a hátrányosabb helyzetű lovasok felzárkóztatására:
A szabadidős versenyek olcsóbbak, mint a szakági versenyek. (magyarázat: A Magyar Lovas Szövetség alatt két fajta versenyrendezési lehetőség van: szakági vagy szabadidős) Az „olcsóbbság” miatt esély teremtődik a kevésbé tehetős lovasok felzárkóztatására is. Így ők is esélyt kapnak arra, hogy versenyezhessenek.

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor kövess bennünket itt a honlapunkon, vagy a Facebook oldalunkon! 
Látogass el versenyeinkre!
Várunk szeretettel!
 
AWV Szervezők